Bankgemensamt initiativ för att förhindra telefonbedrägerier

Telefonbedrägerier är ett växande samhällsproblem som drabbar många, framför allt äldre. Nu går Santander tillsammans med Sveriges banker och Svenska Bankföreningen ihop i en gemensam informationskampanj – Svårlurad! – för att förhindra att fler blir utsatta. Syftet är att öka uppmärksamheten och sprida kunskap om hur man ska agera om en bedragare ringer.

Bedrägerier där kriminella använder social manipulation, som till exempel telefonbedrägerier, för att lura till sig pengar har blivit ett allvarligt samhällsproblem. Bakom brotten står ofta organiserade kriminella nätverk.

– Vi är alltid positiva till att gå ihop i sådana här initiativ. Det är ett så stort problem att en enskild bank inte kan lösa problemet själv. Det kräver ett samlat fokus i branschen och vi är alla överens om att det viktigaste är att skydda våra kunder, säger Niels Linnetved, Marketing & CRM Director på Santander.

Informations- och påverkanskampanjen Svårlurad! når ut brett i hela Sverige och fokuserar på telefonbedrägerier. Målet är att så många som möjligt ska bli svårlurade. Kampanjen kommer att synas i TV, digitalt och i sociala kanaler. Det finns även en informationssida, svårlurad.se, med råd och tips. Denna vecka skickar ett flertal banker ut informationsmaterial till sina kunder och uppmärksammar kampanjen i digitala medier med mera.

- Det vi vill öka medvetenheten om är att vi aldrig ringer och ber dig lämna personuppgifter eller logga in med BankID. Om du upplever sådant och du blir det minsta osäker, så rekommenderar vi att du avslutar samtalet och kontaktar oss omgående, säger Linnetved.

Bli svårlurad – i korthet
- Lägg på om samtalet känns obekvämt, stressande eller konstigt.
- Logga inte in med din e-legitimation (exempelvis BankID) eller säkerhetsdosa på någon annans uppmaning.
- Banken ringer inte för att be dig logga in eller lämna ut personliga uppgifter och koder.

Mer information finns på: svårlurad.se

Har du frågor kontakta gärna: Eskil Pedersen, Nordic Communications Director, presse@santanderconsumer.no