Kundundersökning

Vi genomför just nu en större kundundersökning i syfte att förbättra vår service och våra tjänster. 

Denna undersökning kommer från Santander i samarbete med det oberoende undersökningsföretaget Kantar. Undersökningen har gått ut till slumpvist utvalda kunder i banken.