Kvinnlig kundservicepersonal pratar i headset

Med anledning av Coronaviruset – COVID-19

Vi på Santander följer utvecklingen av Coronaviruset noggrant och följer riktlinjerna från relevanta myndigheter, inklusive både Världshälsoorganisationen WHO, respektive regeringar på våra nordiska marknader samt vårt huvudkontor i Madrid.

Banken har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att minimera risken för smittspridning, inklusive restriktioner för resor, samt att senarelägga eller ställa in möten som involverar ett större antal personer.

Vi är en arbetsgivare med många anställda, och anser det som vårt ansvar både som en ansvarig bank och arbetsgivare att värna om hälsan för våra anställda, samt att bidra det vi kan till att begränsa smittspridningen i samhället generellt. 

I linje med rekommendationer från lokala myndigheter kommer Santander att införa distansarbete/hemmakontor för så många anställda som möjligt, men samtidigt se till att verksamheten och servicen håller samma nivå som tidigare gentemot våra kunder och partners.

Vi kommer ha samma öppettider som tidigare och jobbar såklart stenhårt för att påverkan ska bli så liten som möjligt och att våra samarbetspartners och kunder inte ska drabbas nämnvärt. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för detta.