Santander Consumer Bank lanserar sin första hållbarhetsrapport

Santander Consumer Bank Nordic Group publicerade i dag sin första hållbarhetsrapport för 2021, som en del i Grupo Santanders och sitt eget hållbarhetsarbete.

Läs rapporten

Vi på Santander tror på en bred ansats gällande hållbarhet, från hur vi behandlar och investerar i våra medarbetare och hur verksamheten kan ge stöd till lokalsamhället, till hur vi samarbetar med och ger råd till våra kunder och partners kring hållbara beslut.

- Den här rapporten visar hur vi arbetar och bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi är stolta över vad vi redan har uppnått, samtidigt som vi ständigt strävar efter att göra mer, säger Michael Hvidsten, CEO, Santander Consumer Bank.

Han fortsätter:

- Att lösa klimatkrisen är inte enkelt, men att göra ingenting är inget alternativ. Vi kommer att vara transparenta kring våra åtgärder, de framsteg vi gjort – och vad vi inte gör ännu, av det enkla skälet att de flesta förändringar utgår från transparens.

Åtagande för ansvarsfull bankverksamhet och hållbara finanser

Grupo Santander har tidigare utnämnts till världens mest hållbara bank, med målet att bli klimatneutral år 2050. Koncernen är grundande medlem i FN: s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) och Net Zero Banking Alliance (NZBA), som tillsammans har fastställt standarder och metoder för att nå målen i Parisavtalet.

Santander spelar en viktig roll i samhällets övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, som främjar en inkluderande och hållbar tillväxt samt bemöter sociala och miljömässiga risker och möjligheter.

Santander strävar efter att göra ett positivt avtryck

För att uppnå detta har koncernen valt ut fyra av FN:s globala mål för hållbar utveckling som är centrala i planen för ansvarsfull bankverksamhet:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla. Santander har varit, och fortsätter att vara, en stark förespråkare för en social arbetsplats där hälsa och välbefinnande prioriteras.
Mål 4: Utbildning skapar förutsättningar för ett rättvist samhälle och en stabil ekonomi.
Mål 5: Jämställdhet. Santander främjar en inkluderande arbetsplats präglad av mångfald.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna: Santander hjälper sina kunder i deras egna ”gröna övergång”. Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från deras verksamheter och integrerar även klimatrisker i bankens riskhantering.

Grön finansiering
Santander Consumer Bank Nordic Group är marknadsledande inom finansiering av el- och hybridfordon. 2021 finansierade koncernen över 30 000 nya elbilar, vilket motsvarade 15 % av marknadsandelarna. På den växande marknaden för grön hushållsel finansierade koncernen gröna lösningar för 175 miljoner NOK. Dessutom utfärdade koncernen gröna obligationer för 1 miljard NOK och 1,5 miljarder SEK under 2021, och likviden användes för att finansiera bankens portfölj av elbilslån.

- Förändringar i konsumtionsbeteendet bland konsumenter mot mer hållbara val skapar affärsmöjligheter, och vi som bank är fast beslutna att finnas där för att hjälpa våra kunder och partners i den här övergången, säger Michael Hvidsten.

Ytterligare information:

Eskil Pedersen – Nordic Communications Director

eskil.pedersen@santanderconsumer.no

Jonathan Pycroft – Head of Strategy and Investments

jon.pycroft@santanderconsumer.no