Träningsprogram

Vi publicerar ett nytt program varje månad i tre olika träningsnivåer: 4–6 timmar per vecka, 6–8 timmar per vecka och 8–10 timmar per vecka. Programmen är utformade av våra coacher och består av styrketräning, grenspecifik träning och information om olika hjälpmedel för att underlätta träningen.

Förstå träningsprogrammen

Hör Johan och Therese förklara träningsprogammen. Vad betyder A1, A2 och A2? Vad är en kickdrill? Och hur är programmen uppbygda?