Villkor för deltagande

Santander Consumer Bank väljer ut två vinnare baserat på motivering. Uteblir motiveringar kommer vinnarna att utses slumpmässigt.

För att delta i tävlingen måste du vara minst 18 år samt bosatt i Sverige.

Medarbetare på Santander Consumer Bank får inte delta i tävlingen.

Vinnarna kommer att kontaktas via ett privat Facebook-meddelande. 

Du som deltar i tävlingen godkänner att vi eventuellt lägger upp ditt namn och tävlingsbidrag på Santander Consumer Banks sociala medier samt santanderconsumer.se

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Facebook är inte involverade i denna tävling, inte gällande administration, sponsring eller någon annan form. 

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med ditt deltagande kommer att behandlas endast för att kunna administrera tävlingen.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy