Skattskyldig i annat land än Sverige – CRS

Enligt en ny svensk skattelagstiftning rörande en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS-lagen) måste svenska finansinstitut inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. Santander Consumer Bank är därför skyldiga att följa denna lag. Bankens skyldigheter
består av att identifiera kontohavarens skatterättsliga hemvist och översända uppgifter
till Skatteverket.
Vad är CRS?
Bakgrunden till den svenska lagstiftningen och Bankens skyldighet ovan är den Common Reporting Standard (CRS) som antogs av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) i början av 2014. EU antog därefter ett direktiv som ålade medlemsländerna att implementera lagregler kring CRS i nationell lagstiftning. Sverige gjorde detta genom att anta CRS-lagen 1 januari 2016. CRS har som syfte att utbyta information mellan de deltagande länderna i CRSsamarbetet. Detta för att förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. CRS innebär att finansinstitut är skyldiga att rapportera till Skatteverket insatt belopp och upplupen ränta för de kunder med skattskyldighet i andra länder.
Mer information om CRS och Bankens skyldigheter finns på Skatteverkets webbplats
och på www.santanderconsumer.se/spara

Santander Consumer Bank följer CRS-lagen vilket betyder att vi identifierar kontohavarens skatterättsliga hemvist och meddelar Skatteverket det.

Vad är CRS?

CRS-lagen är en svensk skattelagstiftning som följer global standard för utbyte av upplysningar om finansiella konton. Lagen är automatiserad och innebär att svenska finansinstitut hämtar information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. 

Mer information om CRS och Bankens skyldigheter finns på Skatteverkets webbplats och på www.santanderconsumer.se/spara

Vanliga frågor och svar om CRS

I kundforum kan du få svar på de vanligaste frågorna om CRS.

Du kanske också är intresserad av?

/Global/Kundservice%202/bedragerier_430x289.jpg

För din säkerhet

Viktig information om din och vår säkerhet. Här hittar du tips.

Läs mer om våra rekommendationer

/Global/santander_430.jpg

En av världens största banker

Vi finns över hela världen och är ledande i många länder och inom många områden.

Läs mer om oss