Allmänna villkor för Mitt spar 6

I de allmänna villkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för sparkontot.
Allmänna villkor Mitt spar 6