Allmänna villkor för Mitt spar 12

I de allmänna villkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för sparkontot.
Allmänna villkor Mitt spar 12 (pdf, 136 kB)