Hem > Spara pengar > Skattskyldighet i annat land - CRS

Skattskyldig i annat land än Sverige – CRS

Santander Consumer Bank följer CRS-lagen vilket betyder att vi identifierar kontohavarens skatterättsliga hemvist och meddelar Skatteverket det.

Vad är CRS?

CRS-lagen är en svensk skattelagstiftning som följer global standard för utbyte av upplysningar om finansiella konton. Lagen är automatiserad och innebär att svenska finansinstitut hämtar information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. 

Mer information om CRS finns på Skatteverkets webbplats