Elektrisk bil som står på laddning vid strand

Så funkar avdrag för resor till och från arbetet

Visste du att du har möjlighet att göra avdrag för resor till och från jobbet? Många svenskar behöver resa längre sträckor för att komma till sin arbetsplats, och många gör reseavdrag – men närmare hälften av avdragen blir fel. Vi ger dig tips på hur gör reseavdrag i din deklaration.

Årets deklaration, som gäller för inkomståret 2020, är lite mer speciell än tidigare. Många har jobbat hemma i större utsträckning och har inte alls behövt göra samma avdrag i år, medan vissa har rest till och från jobbet i eget fordon på grund av smittorisken.

Om du har rest till och från ditt arbete under 2020 har du rätt till avdrag för utgifter över 11 000 kronor. Har du exempelvis haft utgifter på 13 000 kronor kan du dra av 2 000 kronor i din deklaration. Du kan inte göra avdrag om du haft utgifter under 11 000 kronor.

Det är lätt hänt att man räknar med privata ärenden när man beräknar restid och avstånd. För att ditt reseavdrag ska bli godkänt behöver du vara noggrann när du räknar.

Avdrag för flera transportsätt

Tänk också på att räkna ihop alla slags transportsätt du använt. Många missar att man kan göra avdrag för flera transportsätt. Lägg ihop dessa när du ska beräkna reseavdraget. Och glöm inte att spara kvitton och andra underlag! Du behöver inte skicka in underlagen till Skatteverket, men det är viktigt att kunna bevisa att du har rätt till dina reseavdrag om Skatteverket kräver underlag.

Reseersättning för bil, motorcykel eller mopedbild

 • Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst fem kilometer.
 • Tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik måste vara minst två timmar.

Avdrag för kollektivtrafik

 • Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst två kilometer.
 • Du får göra avdrag för utgiften för det billigaste färdsättet.
 • Du kan inte få avdrag för årskort som köpts i förskott för att användas året efter. Du får i stället göra avdrag nästa år, det vill säga för året då du har använt kortet.

Avdrag för moped

 • Om du har använt moped för resor mellan din bostad och din arbetsplats får du göra avdrag med 4,50 kronor per mil.

Cykelavdrag

 • Du kan få avdrag med 350 kronor per år inkomståret 2020.

Avdrag för färdtjänst

 • Har du tillstånd till färdtjänst kan du få avdrag för dina utgifter till och från arbetet.

Avdrag för egen båt

 • Du kan få avdrag för resor med båt om du gör en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt. 
 • Avdrag får du göra för den faktiska kostnaden för drivmedel och den båtplats som du använder under tiden du arbetar.

Reseersättning för taxi

 • Du kan få avdrag för resor med taxi om det inte finns allmänna transportmedel och du inte har tillgång till eget fordon.

Reseersättning för flyg

 • Du får normalt avdrag för det billigaste färdsättet. Om du gör avdrag för resor med flyg ska det vara en skälig utgift, det vill säga du kan inte göra avdrag för biljetter som du har köpt för första klass.
Illustration of person with laptop

Räkna ut milersättning

Färdsätt Belopp
Egen bil 18,50 kronor per mil
Förmånsbil (diesel) 6,50 kronor per mil
Förmånsbil (ej diesel) 9,50 kronor per mil
Motorcykel 9 kronor per mil
Mopedbil 9 kronor per mil
Moped 4,50 kronor per mil
Cykel 350 kronor per år
Egen båt Faktisk kostnad