Grå modern stuga i skogen med altan

Vad är en lagfart?

Beviset på vem som äger en fastighet

En lagfart behövs om du har köpt ett hus eller fått det i gåva. Lagfarten är beviset på att det är du som är fastighetens nuvarande ägare. Det är fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet som ansvarar för registreringen och det är dit du ska vända dig om du blivit ägare till en fastighet.

Gäller ägarbytet en tomt ska du ansöka om inskrivning av tomträttsinnehav. När du köper eller blir ägare av en tomt eller fastighet ska överlåtelsen registreras inom tre månader.

Det krävs ingen lagfart för bostadsrätter, där är det istället föreningen som ansvarar för fastighetens lagfart.

Hur mycket kostar ansökan?

Kostnaden för lagfart skiljer sig åt beroende på hur fastigheten hamnat i din ägo. Förutom en expeditionsavgift på 825 kronor ska du, om du köpt huset, betala en så kallad stämpelskatt.

Stämpelskatten är för närvarande 1,5% av antingen köpesumman eller föregående års taxeringsvärde, beroende på vilket av de två beloppen som är högst.

Exempel:

Du köper en fastighet för en (1) miljon kronor. Taxeringsvärdet är 800 000 kronor. Då det är ett köp kommer du att få betala stämpelskatt, som beräknas på det högsta av de två beloppen. Du ska alltså betala 1,5 % av en miljon kronor = 15 000 kronor i stämpelskatt.

Skattesatsen 1,5 % gäller privatpersoner. För juridiska personer, som företag, är stämpelskatten 4,25 %.

Om du fått fastigheten i arv betalar du ingen stämpelskatt. Detsamma gäller vid bodelning.

Efter ansökan

Lantmäteriet kontrollerar att ansökan uppfyller kraven, som att korrekta köpehandlingar finns med, och därefter antecknas du som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. Det är Sveriges officiella register över vem som äger vad. När lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis.

Kostnaden är avdragsgill

Det kan vara bra att veta att kostnaden för lagfart är avdragsgill i deklarationen och därmed kan minska din eventuella vinstskatt. Även kostnader för pantbrev är avdragsgilla.

Med avdragsgillt menas att du får kvitta en viss del av kostnaderna mot den skatt du betalar. Ett exempel på avdrag är ränteavdraget, som innebär att 30 % av de totala ränteutgifterna är avdragsgilla upp till 100 000 kronor och 21 % för den del som överstiger 100 000 kronor.

Pantbrev är bankens säkerhet

Om du lånar pengar för att köpa en fastighet sätter du bostaden i pant hos banken. Pantbrevet är beviset för att banken har fastigheten som säkerhet för lånet. Därför finns det ofta gamla pantbrev på hus, vilket är helt normalt.

För frågor om lagfart och vilka regler som gäller hänvisar vi till Lantmäteriet.

Illustration av en röd bok med texten A-Ö

Vad betyder alla svåra ord?

I ordlistan förklarar vi de vanligaste orden och begreppen inom bank och ekonomi.
Gå till bankordlistan