Par med kratta och spade sitter i trädgården

Vad händer med ditt lån om du blir sjuk eller förlorar jobbet?

Om du skulle gissa - hur troligt är det att du riskerar förlora jobbet eller blir sjuk inom det närmsta året?

Försäkringar finns för att skydda oss från livets dramatiska händelser. Det är givetvis mer troligt att huset inte brinner ner, att du inte blir sjuk och att du inte blir av med jobbet. Det handlar dock om att ta hänsyn till att det oförutsedda kan hända, även om risken inte är så stor. Det innebär ökad säkerhet och trygghet i vardagen.

Vad händer med lånen?

Har du funderat på vad som händer med dina lån om du skulle bli sjuk eller utan jobb en lite längre period? Räkningarna fortsätter tyvärr att komma - även om din inkomst blir mindre.

I en undersökning som TRR Trygghetsrådet gjorde 2018 svarade 16 procent, vilket motsvarar ca 1 miljoner svenskar, att de kände oro för att förlora jobbet. De största anledningen till oron berodde på kostnadsbesparingar på arbetsplatsen och sämre lönsamhet. 

Vad händer om du förlorar jobbet?

Om du skulle förlora ditt jobb kommer din lön istället bli ersättning från din a-kassa. För att få ersättning från a-kassan måste du skriva in dig hos Arbetsförmedlingen redan första dagen du är arbetslös. Om du inte är medlem i någon a-kassa kan du istället ansöka om ersättning från Alfakassan. 

Du kan antingen få ersättning som baseras på din tidigare inkomst, eller en så kallad grundersättning. Vilken ersättning du får beror på hur länge du har varit medlem i a-kassan.

Hur mycket ersättning du kommer att få kan antingen baseras på din tidigare inkomst de senaste 12 månaderna, eller en så kallad grundersättning.

Med en inkomstbaserad ersättning kan du få upp till 80 procent av din tidigare lön, och högst 20 000 kronor per månad före skatt.

Om du inte är medlem i en a-kassa eller varit medlem kortare än ett år kan du ansöka om grundersättning som är upp till 8 000 kronor i månaden före skatt, beroende på hur mycket du har jobbat tidigare. 

De flesta kommer att uppleva ett relativt betydande inkomstbortfall om de förlorar sitt jobb. Det skulle bli kännbart för de flesta, och då kommer en låneförsäkring som täcker avbetalningarna på lånet att vara bra att ha.
Läs mer om vårt Låneskydd

Vad händer om du blir sjukskriven en längre period?

Om du skulle bli sjukskriven betalar din arbetsgivare sjuklön de första 14 dagarna. Efter det kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenningen från Försäkringkassan motsvarar knappt 80 procent av lönen, och som max 31 000 kronor per månad före skatt för år 2019. Om du omfattas av ett kollektivavtal så kan du få ytterligare ersättning.

På Försäkringskassans sajt - ersättningskollen.se kan du räkna ut hur mycket pengar du skulle få i månaden.

Vill du veta mer om Låneskydd?

Läs mer om Låneskydd för privatlån, vad som ingår i försäkringen och vilka villkor som gäller.

Illustration av en röd bok med texten A-Ö

Vad betyder alla svåra ord?

I ordlistan förklarar vi de vanligaste orden och begreppen inom bank och ekonomi.
Gå till bankordlistan