Kapitalfordran

Kapitalfordran är den skuld som gäldenären totalt kommer att betala tillbaka till fordringsägaren, kapital + ränta + aviavgifter + uppläggningsavgift under hela kontraktets löptid.