Kreditskydd – Förmånlig försäkring för dig med kreditkort

Illustration på en kvinna med röd tröja och brunt hår

Anmäla ärende via CNP

Du ansöker om ersättning direkt via CNP Santander Insurances skadeanmälan online.

Tecknat fr.o.m. 23 november 2016.

Anmäla ärende till AXA

Du ansöker om ersättning direkt via försäkringsbolaget Lighthouse eller AXAs skadeanmälan online.

Tecknat t.o.m 22 november 2016.

Vad är ett Kreditskydd?

Kreditskydd är en försäkring som ger extra trygghet för dig som har kreditkort och vill skydda dina betalningar.

När gäller Kreditskydd?

Försäkringen hjälper dig om du skulle råka ut för något av följande:

 • Ofrivillig arbetslöshet
 • Sjukskrivning
 • Sjukhusvistelse för egenföretagare
 • Dödsfall

Om du skulle drabbas av sjukdom, ofrivillig arbetslöshet eller sjukhusvistelse betalar försäkringen din månadskostnad i två månader. Den tredje månaden löser försäkringen din utestående skuld. Vid eventuell kritisk sjukdom eller dödsfall löses skulden helt.

Alla ersättningsbelopp baseras på kreditskulden enligt din faktura månaden före skadedatumet. Kreditskydd kostar 0,90 % av din skuld på krediten – dvs bara den del av krediten som du använt - varje månad. Exempel: om din skuld är 5 000 kronor, blir 0,90 % av det 45 kronor, som då blir din premie den månaden.

Grundkrav

För att teckna Kreditskydd behöver du uppfylla följande grundkrav:

 • vara mellan 18–64 år och bosatt i Sverige
 • ha en tillsvidare- eller visstidsanställning på minst 17 timmar per vecka eller vara egenföretagare med f-skattsedel
 • inte vara medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet

Exempel på fall där försäkringen inte gäller

Försäkringen gäller inte vid följande:

 • Självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk
 • Sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen
 • Varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet
 • Uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från det att du anslutits till försäkringen
 • Anställning som har varit tidsbegränsad (t.ex. vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader
 • Arbetslöshet som är frivillig

30 dagars ångerrätt

Du kan säga upp försäkringen när du vill. Inom de första 30 dagarna gäller din ångerrätt och du behöver inte betala någon premie. Därefter kan du välja att säga upp försäkringen genom att kontakta oss.

Försäkringsgivare för Kreditskydd är CNP Santander Insurance Europe DAC och CNP Santander Insurance Life DAC.

Illustration av en grön pratbubbla med ett utropstecken i

Produktinformation

Förköpsinformation för Kreditskydd

I förköpsinformationen får du en kortfattad beskrivning av försäkringen.
Förköpsinformation Kreditskydd (pdf, 101kB)

Försäkringsvillkor för Kreditskydd

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för försäkringen.
Försäkringsvillkor Kreditskydd (pdf, 201kB)

Produktfaktablad för Kreditskydd

I faktabladet kan du läsa mer om försäkringen.
Produktfaktablad Kreditskydd (pdf, 126kB)