Kreditskydd – Förmånlig försäkring för dig med kredit

Illustration på en kvinna med röd tröja och brunt hår

Vad är ett kreditskydd?

Kreditskydd är en försäkring som ger extra trygghet för dig som har krediter. Om du skulle drabbas av sjukdom, ofrivillig arbetslöshet eller sjukhusvistelse betalar Santander din månadskostnad i två månader. Den tredje månaden löser banken hela din kredit om det skulle behövas. Vid eventuellt dödsfall löses skulden helt.

När gäller kreditskydd?

Kreditskyddet hjälper dig om du skulle råka ut för något av följande:

 • Ofrivillig arbetslöshet
 • Sjukskrivning
 • Sjukhusvistelse för egenföretagare
 • Kritisk sjukdom
 • Dödsfall

Försäkringen betalar månadskostnaden för din kredit i två månader vid sjukskrivning samt vid oförutsedd och ofrivillig arbetslöshet om du är anställd. Är du i stället egenföretagare så gäller försäkringen vid sjukhusvistelse då arbetet inte kan fortgå. Ett kreditskydd löser dessutom hela din kreditskuld den tredje månaden. I händelse av dödsfall löses hela skulden.

Alla ersättningsbelopp baseras på kreditskulden enligt ditt kontoutdrag månaden före skadedatumet. Kreditskydd kostar 1 % av din skuld på krediten – dvs bara den del av krediten som du använt - varje månad. Exempel: om din skuld är 5 000 kronor, blir 1 % av det 50 kronor, som då blir din premie den månaden.

Grundkrav

För att teckna kreditskydd behöver du uppfylla följande grundkrav:

 • Vara 18–64 år och bosatt i Sverige
 • Ha en tillsvidare- eller visstidsanställning på minst 17 timmar per vecka eller vara egenföretagare med f-skattsedel
 • Inte vara medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet
 • Inte ha kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning

Exempel på fall där försäkringen inte gäller

Försäkringen gäller inte vid följande:

 • Sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till inom 12 månader närmast före försäkringens tecknande
 • Självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk
 • Sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen
 • Varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet
 • Uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från det att du anslutits till försäkringen
 • Anställning som har varit tidsbegränsad (t.ex. vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader
 • Arbetslöshet som är frivillig

Observera att egenföretagare inte omfattas av skyddet för arbetslöshet och att anställda inte omfattas av skyddet för sjukhusvistelse.

Uppsägning av försäkring

Du kan säga upp försäkringen när du vill. Inom de första 30 dagarna gäller din ångerrätt och du behöver inte betala någon premie. Därefter kan du välja att säga upp försäkringen med omedelbar verkan eller från ett specifikt datum som du anger i din uppsägning. Om du vill avsluta försäkringen kontaktar du kundservice eller lämnar ett meddelande via internetbanken. Det går också bra att meddela oss skriftligen per post till:

Santander Consumer Bank
FE 302
171 75 Stockholm

Begäran om uppsägning ska innehålla all relevant information som kontonummer, personnummer, datum och namn.

Anmäla skada

Du anmäler din skada genom att kontakta försäkringsbolaget på 08-593 665 83 eller via e-post: kundservice@se.cnpsantander.com

Försäkringsgivare för Kreditskydd är CNP Santander Insurance Europe DAC och CNP Santander Insurance Life DAC.

Illustration av en grön pratbubbla med ett utropstecken i

Produktinformation

Förköpsinformation för Kreditskydd

I förköpsinformationen får du en kortfattad beskrivning av försäkringen.
Förköpsinformation (pdf, 53kB)

Försäkringsvillkor för Kreditskydd

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för försäkringen.
Försäkringsvillkor_Kreditskydd (pdf, 83kB)

Produktfaktablad för Kreditskydd

I faktabladet kan du läsa mer om försäkringen.
Produktfaktablad (pdf, 194kB)