Förmånlig kompletterande reseförsäkring

När du betalar minst 75 % av din resa med Mitt kort+ ingår en kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd från Europeiska ERV.

Illustration på en man i lila tröja och ryggsäck

När du tecknar denna kompletterande reseförsäkring så gäller den även för make, maka, sambo, registrerad partner och barn under 23 år som bor hemma, oavsett de reser med dig eller på egen hand.

Vår kompletterande reseförsäkring har ingen självrisk och omfattar:

Avbeställningsskydd

Ersättning lämnas för avbeställningskostnader om den försäkrade före avresan tvingas avbeställa resa på grund av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Andra avbokningsorsaker kan vara om medresenären, närstående person eller den man ska besöka blir akut sjuk eller om något plötsligt och oförutsett händer som orsakar väsentlig skada i den försäkrades bostad (t ex brand).

Personförsening

Gäller om den försäkrade ankommer mer än 4 timmar försenat till sin slutdestination på grund av att det allmänna färdmedlet (båt, flyg, tåg eller buss) varit försenat (schablon och ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga inköp mot kvitto efter 24 timmar).

Bagageförsening utanför hemlandet

Gäller om bagaget försenas mer än 6 timmar vid färdmedlets ankomst till resmål utanför hemlandet. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader, t ex kostnader för kläder och toalettartiklar (kvitto).

Outnyttjade aktiviteter under resa

Vid sjukdom eller försenad/stulen utrustning kan ersättning utbetalas för aktivitet som ej kunnat nyttjas alternativt att ersättning lämnas för hyra av aktivitetsutrustning (t.ex. skidutrustning, dykutrustning, klättringsutrustning, golfklubbor etc). Gäller för aktiviteter som betalats med kortet innan avresa. Resan/researrangemangen ska sträcka sig över minst två övernattningar.

Kapitalbelopp vid olycksfall

Ersättning lämnas vid medicinsk invaliditet (minst 20%) och dödsfall på grund av olycksfall under resa.

Självriskskydd hem

Om det under utlandsvistelsen eller vid vistelse i hyrd stuga/lägenhet i hemlandet inträffar en ersättningsbar skada i den permanenta bostaden i hemlandet lämnas ersättning för betald självrisk till hemförsäkringsbolaget (upp till 10 000 SEK/skada).

Självriskskydd bil

Om det under utlandsvistelse inträffar en ersättningsbar skada med den försäkrades privata personbil och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk, lämnas ersättning betald självrisk till bilförsäkringsbolaget (upp till 10 000 SEK/skada).

Ersättning lämnas även om bilen vid skadetillfället stått oanvänd hemma eller på betald parkeringsplats.

Självriskeliminering hyrbil

Inträffar under resa en ersättningsbar skada på den hyrbil eller hyrd vespa/moped (högst 100 cc) som du hyrt på resmålet av auktoriserad uthyrningsfirma, lämnas ersättning för självrisken eller reparationskostnaden med upp till 15 000 kr. Detta gäller om du i samband med hyran tecknat tillräckligt försäkringsskydd.

Skyddet gäller också om fordonshyran betalas på resmålet till 100 % med kortet. Resan behöver då inte vara betald med kortet.

Illustration av en grön pratbubbla med ett utropstecken i

Produktinformation

Försäkringsvillkor för Reseskydd Mitt kort+

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för försäkringen.
Försäkringsvillkor Kompletterande Reseskydd Mitt kort+ (pdf, 306kB)