Privatleasingskydd

Privatleasingskydd är en försäkring som betalar ditt leasingavtal i upp till ett år om du blir sjuk eller arbetslös. Det är tillfällen då det är skönt att slippa bekymra sig för sitt lån.

Anmäla ärende till CNP

Du ansöker om ersättning direkt via CNP Santander Insurances skadeanmälan online.

Trygghet för ditt leasingavtal

Försäkringen täcker dina månadsbetalningar för privatleasing om du skulle råka ut för något av följande:

 • Sjukskrivning i mer än 30 dagar - skydd för dig som är anställd eller egenföretagare.
 • Ofrivillig arbetslöshet i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd eller egenföretagare.
 • Dödsfall – Vid dödsfall ersätts dina utestående månadsbetalningar för privatleasingavtalet.

Vad kostar det?

Försäkringspremien är 6,5 % av leasinghyran för ditt avtal. Exempel: om din månadskostnad är på 1 000 kronor i månaden, får du Privatleasingskydd för bara 65 kronor extra. Försäkringspremien redovisas separat på fakturan.

För dig som tar en ny Privatleasing, ingår Privatleasingskydd kostnadsfritt i tre månader. Detta gäller alla som uppfyller grundkraven. 

Förläng ditt Privatleasingskydd

När den kostnadsfria perioden är slut väljer du själv om du önskar behålla försäkringen även i fortsättningen. Vi kommer att kontakta dig när det är dags att förlänga försäkringen. Det går också bra att kontakta oss via Internetbanken eller kundservice.

Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i

Vanliga frågor och svar

I vilka fall gäller inte Privatleasingskydd?

Flera undantag gäller för försäkringen. Dessa framgår av försäkringsvillkoren. Några av dessa undantag är:

 • Sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen.
 • Självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk.
 • Komplikationer vid graviditet och som av specialist betraktas som normal graviditet.
 • Varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet, eller beslut om att upphöra med verksamheten innan försäkringens ikraftträdande.
 • Uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från det att du anslutits till försäkringen.
 • Anställning som har varit tidsbegränsad (t.ex. vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader.
 • Arbetslöshet som är frivillig.

Detta är exempel på de undantag som gäller. Läs försäkringsvillkoren för mer detaljerad information.

Vad krävs för att teckna Privatleasingskydd?

För att teckna försäkringen krävs att du uppfyller följande grundkrav:

 • är bosatt i Sverige
 • är minst 18 år men inte ha uppnått 65 års ålder vid försäkringens ikraftträdande
 • är antingen egenföretagare eller anställd, vilket innebär att du antingen är:
  a. tillsvidareanställd på minst 17 arbetstimmar per vecka (”fast anställd”) ; eller
  b. visstidsanställd på minst 17 arbetstimmar per vecka; eller
  c. anställd i eget företag sedan 24 månader tillbaka
 • inte är medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet.
Illustration av en grön pratbubbla med ett utropstecken i

Produktinformation

Försäkringsvillkor för Privatleasingskydd
Förköpsinformation för Privatleasingskydd

I förköpsinformationen får du en kortfattad beskrivning av försäkringen.
Förköpsinformation Privatleasingskydd (pdf, 566kB)

Produktfaktablad för Privatleasingskydd

I faktabladet kan du läsa mer om tilläggsförsäkringen.
Produktfaktablad Privatleasingskydd (197kB)