Låneskydd för billån

Låneskydd är en försäkring som betalar ditt bil- och fritidslån i upp till ett år om du blir sjuk eller arbetslös. Det är tillfällen då det är skönt att slippa bekymra sig för sitt lån.

Illustration på en kvinna med röd tröja och brunt hår

Anmäla ärende till CNP

Du ansöker om ersättning direkt via CNP Santander Insurances skadeanmälan online.

Trygghet för dig med lån

Försäkringen täcker dina aviserade månadsbetalningar för billån eller fritidslånet om du skulle råka ut för något av följande:

 • sjukskrivning i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd eller egenföretagare
 • ofrivillig arbetslöshet i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd
 • sjukhusvistelse i mer än 7 dagar – skydd för dig som är egenföretagare

Vid dödsfall löses hela skulden. 

Vad kostar det?

Försäkringspremien är 6,5 % av månadskostnaden för ditt lån. Exempel: om ditt lån kostar 1 000 kronor i månaden, får du Låneskydd för bara 65 kronor extra. Försäkringspremien redovisas separat på fakturan.

För dig som tar ett nytt fordonslån, ingår Låneskydd kostnadsfritt i tre månader. Detta gäller alla som uppfyller grundkraven. 

Förläng ditt Låneskydd

När den kostnadsfria perioden är slut väljer du själv om du önskar behålla försäkringen även i fortsättningen. Vi kommer att kontakta dig när det är dags att förlänga försäkringen. Det går också bra att kontakta oss via Internetbanken eller kundservice.

Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i

Vanliga frågor och svar

Vad krävs för att teckna Låneskydd för bil- eller fritidslån?

För att teckna försäkringen krävs att du uppfyller följande grundkrav:

 • är mellan 20–64 år och bosatt i Sverige
 • är fullt frisk och arbetsför
 • att du har en tillsvidare- eller visstidsanställning på minst 17 timmar per vecka alternativt är egenföretagare med f-skattsedel
 • inte vara medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet
 • inte ha kännedom om förestående sjukskrivning

Uppdaterad 29 mars, 2019

I vilka fall gäller inte Låneskydd?

Försäkringen gäller inte vid följande:

 • självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk
 • sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen
 • varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet
 • arbetslöshet på grund av uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från försäkringens ikraftträdande
 • anställning som har varit tidsbegränsad (t.ex. vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader
 • arbetslöshet som är frivillig.

Uppdaterad 29 mars, 2019

Illustration av en grön pratbubbla med ett utropstecken i

Produktinformation

Försäkringsvillkor för Låneskydd Fordonslån
Förköpsinformation för Låneskydd Fordonslån

I förköpsinformationen får du en kortfattad beskrivning av försäkringen.
Förköpsinformation (pdf, 54kB)

Produktfaktablad för Låneskydd Fordonslån

I faktabladet kan du läsa mer om tilläggsförsäkringen.
Produktfaktablad (194kB)