Reporänta

Har du hört andra människor tala om reporänta, och inte helt förstått vad det är de samtalar om? Reporäntan bestäms av Riksbanken som bedömer det svenska och internationella ekonomiska läget i samhället. På denna sida kan du läsa om vad reporänta är och hur den påverkar dig som privatperson.

Vad är reporänta?

När Riksbanken lånar pengar till andra banker tar de även ut en ränta, den så kallade reporäntan. Riksbankens främsta uppgift är att upprätthålla en stabil ekonomi, vilket bland annat sker genom att man ser till att pengar över tid fortsätter med att behålla sitt värde. Ett annat uttryck du säkert hört, men kanske inte helt vet vad det betyder är ‘penningpolitik’. Det brukar kallas penningpolitik, när Riksbanken höjer och sänker reporäntan.

Reporänta eller styrränta?

Reporäntan påverkar och styr ränteutvecklingen överlag, och detta gör att reporänta faktiskt även kallas för styrränta. Det finns flera olika ekonomiska områden som styrs av reporäntan, och du som upptar ett privatlån är i högsta grad påverkad av reporäntan. Om den ligger på en låg och stabil nivå kan bankerna billigare låna pengar från Riksbanken, och det kan i slutändan betyda att du som kund hos din bank kan få en lägre ränta.

Reporäntans påverkan på inflationen

Genom att sänka reporäntan kan konsumtionen bli mer attraktiv eftersom lån blir billigare, investeringar ökar och det skapas en ökad konsumtion. Detta kan i teorin leda till en högre inflation och en bättre ekonomisk tillväxt. Om inflationen ökar till en hög nivå vill Riksbanken begränsa den genom att höja reporäntan, vilket skulle göra sparande och återhållsamhet mer attraktivt. 

Reporäntans påverkan på bostadspriserna
Om du har ett högt lån på din bostad har reporäntan en speciell betydelse, eftersom en låg ränta kan innebära betydande besparingar i boendekostnaderna varje månad. Men en mycket låg eller negativ ränta kan också vara en indikator på att ekonomin är i en svag position och att Riksbanken har svårt att uppnå sitt inflationsmål. 

Läs mer om reporänta i artikeln: Allt du behöver veta om reporäntan och hur den påverkar dig