Reporänta

Reporänta bestäms av Riksbanken som bedömer det svenska och internationella ekonomiska läget i samhället.