Allmänna villkor för Återbäringsprogrammet

I de allmänna villkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för programmet.
Allmänna villkor för Återbäringsprogrammet (pdf, 270kB)