Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är den ränta som debiteras när en betalning inte görs i tid. Det är ett ekonomiskt begrepp som kan påverka både företag och privatpersoner. När en betalning inte görs i tid enligt överenskommet avtal, aktiveras dröjsmålsräntan. Detta är en typ av ekonomisk påföljd som debiteras för varje dag eller månad som betalningen försenas.

Dröjsmålsräntan är kopplad till Riksbankens referensränta

Vanligtvis är dröjsmålsräntan en viss procentandel över referensräntan som fastställs av Riksbanken. Referensräntan är den ränta som används som grund för att beräkna dröjsmålsräntan. Genom att använda denna räntesats kan man säkerställa en viss grad av objektivitet och rättvisa i dröjsmålsränteberäkningen och en bank eller långivare kan då inte ha hutlöst höga dröjsmålsräntor.

Dröjsmålsränta och företag

För företag är det särskilt viktigt att vara medveten om dröjsmålsräntan eftersom det kan påverka företagets likviditet och kassaflöde negativt. Å andra sidan, för den som lånar ut pengar, är dröjsmålsräntan en rättighet som kan hjälpa till att kompensera för eventuella ekonomiska förluster som orsakas av försenade betalningar.

Dröjsmålsränta i avtal

Det är alltid klokt att inkludera information om dröjsmålsränta i kontrakt och avtal för att undvika missförstånd och tvister i framtiden. Genom att ange den exakta procentsatsen och hur den beräknas kan båda parter vara medvetna om vad som förväntas vid eventuella förseningar. När du tar privatlån hos Santander kan du se vad som gäller vid en försenad inbetalning i dina lånevillkor som du kan se genom att logga in i internetbanken.

För att undvika att drabbas av dröjsmålsränta rekommenderar vi att du betalar fakturor och skulder i tid. Detta förebygger även onödiga ekonomiska påföljder som inkassokrav och att Kronofogden behöver involveras.