Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta får man om man inte betalar sin skuld i tid.