Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är extra ränta som låntagaren ska betala om en betalning inte sker i tid.