Fordonslån

Ett fordonslån är när du lånar för att köpa ett fordon. När du tar ett fordonslån måste du betala minst 20 % av fordonets pris kontant och fordonet utgör då säkerhet för lånet.