Förfallodag

Förfallodag är det datum då fakturan skall vara betald dvs pengarna skall vara banken tillhanda.