Löptid

Löptid är den avtalade tidsperiod som lånet ska betalas tillbaka på.