Nettolön

Nettolönen beskriver den del av lönen som varje månad sätts in på ditt konto. Detta efter att olika avdrag har dragits från din bruttolön. Dessa avdrag inkluderar inkomstskatt, sociala avgifter och andra eventuella överenskomna avdrag som exempelvis pensionssparande eller försäkringspremier. Många gånger återspeglas dessa belopp direkt på lönespecifikationen som arbetstagaren får varje månad av sin arbetsgivare.

Vad är nettolön?

Som anställd förhandlar du först och främst alltid om en bestämd bruttolön. Det är sedan från bruttolönen som arbetsgivaren drar av de olika utgifterna åt dig. Resterande del av lönen betalas sedan ut till ditt bankkonto. Det är denna del som kallas nettolön. Nettolönen är alltså den del av din lön som du får in på ditt bankkonto efter skatt och eventuella andra förmåner har dragits av. Med andra ord är nettolönen det faktiska belopp du får från din arbetsgivare när du får betalt. Din nettolön beräknas utifrån din bruttolön - det vill säga din fulla lön innan avgifter och skatter dras av.  Netto är alltså ett värde efter att ett avdrag har gjorts.

Utgifterna som du betalar på din bruttolön består av A-skatt eller preliminär skatt som skatteverket räknar ut. Denna skatt beräknas av skatteverket på din årliga inkomst. I denna skatt ingår statlig skatt, kommunal skatt och skatt till landstinget. Är du medlem i Svenska kyrkan så drar arbetsgivaren också av denna skatt.

Som anställd förhandlar du först och främst alltid om en bestämd bruttolön. Det är sedan från bruttolönen som arbetsgivaren drar av de olika utgifterna åt dig. Resterande del av lönen betalas sedan ut till ditt bankkonto. Det är denna del som kallas nettolön. Nettolönen är alltså den del av din lön som du får in på ditt bankkonto efter skatt och eventuella andra förmåner har dragits av. Med andra ord är nettolönen det faktiska belopp du får från din arbetsgivare när du får betalt. Din nettolön beräknas utifrån din bruttolön - det vill säga din fulla lön innan avgifter och skatter dras av.  Netto är alltså ett värde efter att ett avdrag har gjorts.

Utgifterna som du betalar på din bruttolön består av A-skatt eller preliminär skatt som skatteverket räknar ut. Denna skatt beräknas av skatteverket på din årliga inkomst. I denna skatt ingår statlig skatt, kommunal skatt och skatt till landstinget. Är du medlem i Svenska kyrkan så drar arbetsgivaren också av denna skatt.

Lön efter skatt

Beräkningen av nettolönen eller lön efter skatt involverar flera steg. Först och främst dras de obligatoriska skatterna av på din inkomst. Därefter görs eventuella avdrag, som pensionssparande eller till försäkringspremier. Detta beroende på vad som är överenskommet mellan dig och ditt pensionsällskap. Det återstående beloppet utgör nettobeloppet. Nettobeloppet eller nettolönen representerar således den disponibla inkomsten som står till ens förfogande för personliga utgifter och sparande.

När det kommer till att förstå ens ekonomi är nettobeloppet, alltså lön efter skatter och avgifter, en central faktor. Att förstå nettobeloppet är grundläggande för att skapa en realistisk budget och för att effektivt planera sin ekonomi.