Räntelagen

Räntelagen är den lag som reglerar dröjsmålsräntor och betalningsvillkor som banker kan ta av låntagarna. Räntelagen gäller så fort du köper en vara på kredit, avbetalning, faktura, eller när du tar ett lån.