I vilka fall gäller inte Privatleasingskydd?

Flera undantag gäller för försäkringen. Dessa framgår av försäkringsvillkoren. Några av dessa undantag är:

  • Sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen.
  • Självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk.
  • Komplikationer vid graviditet och som av specialist betraktas som normal graviditet.
  • Varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet, eller beslut om att upphöra med verksamheten innan försäkringens ikraftträdande.
  • Uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från det att du anslutits till försäkringen.
  • Anställning som har varit tidsbegränsad (t.ex. vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader.
  • Arbetslöshet som är frivillig.

Detta är exempel på de undantag som gäller. Läs försäkringsvillkoren för mer detaljerad information.