Hur fungerar ett fasträntekonto?

Du får fast ränta för hela perioden (6 eller 12 månader), och räntan betalas in på kontot i slutet av året och den dag kontot löper ut. Kontot blir automatiskt ett Mitt spar när det löper ut, varefter du kan disponera konto fritt.

Du kan ta ut hela eller delar av ditt sparande inom bindningstiden mot betalning av en avgift på det uttagna beloppet.