När utbetalas min ränta?

Din upplupna ränta sätts in på kontot i slutet av året och den dag kontot löper ut.