Tre trygga
försäkringar i en
Tre trygga försäkringar i en

Mitt kort trygga köp innehåller en köpförsäkring som består av tre delar.

En prisgaranti som ger dig mellanskillnaden tillbaka om du skulle hitta samma vara till ett lägre ordinarie pris.

En allrisk som kan ge dig ersättning om varan oförutsett skadas eller blir stulen.

Dessutom får du förlängd garanti på hemelektronik och hushållsmaskiner i upp till 3 år. Köpförsäkringen ingår alltid utan självrisk. 

Du måste aktivera ditt kort inom 2 månader från att du får kortet för att försäkringen ska gälla.

Prisgaranti 90 dagar

Hittar du en likadan vara till ett lägre ordinarie pris så får du ersättning för skillnaden mellan inköpspriset på den inköpta varan och det lägre. Försäkringen omfattar de flesta varor för privat bruk (inklusive gåvor). Högsta ersättning är 15 000 kronor. Prisgarantin gäller i 90 dagar från inköpsdatumet.

Allrisk 90 dagar

Råkar du ut för stöld, brand eller annan oförutsedd händelse och varan skadas eller blir stulen, kan du få ersättning från försäkringen. Du kan få ersättning för reparation eller ny vara. Försäkringen omfattar de flesta varor för privat bruk (inklusive gåvor). Högsta ersättning per vara är 25 000 kronor. Allrisken gäller i 90 dagar från inköpsdatumet.

Garanti 3 år

Betalar du hemelektronik eller hushållsmaskiner med ditt kort och det uppstår ett garantifel som är mekaniskt, elektriskt eller elektroniskt, som inte beror på en yttre skada, kan du med den här försäkringen få ersättning för reparationskostnaden eller ny vara. Högsta ersättning per vara är 15 000 kronor. Den förlängda garantitiden träder i kraft när tillverkarens garanti upphör och gäller i totalt tre år från inköpstillfället.