Santander lanserar miljövänliga bankkort

I världen produceras över tre miljarder bankkort varje år. Sett till koldioxidavtryck motsvarar det en flygresa från New York till Sydney för 300 000 passagerare, enligt analysbyrån ABI Research.

Miljöföroreningar från bankkort omfattar förutom koldioxidavtryck även plastavfall. De flesta vet hur långsamt plast bryts ner i naturen, och mängden mikroplast i haven och på land är stor.

För Santander har detta varit en naturlig sak göra upp med.

– Att vara en ansvarsfull bank är en viktig del av vår strategi. Vår ambition är att utveckla en hållbar värdekedja från början till slut och vi tittar därför på alla områden där vi kan minska vår miljöpåverkan. Ett litet bidrag till detta är att titta på våra kort, säger Eskil Pedersen, kommunikationsdirektör för Santander i Norden.

Socialt ansvar - lanseras i hela Norden

Santander lanserar nu sina nya miljövänliga bankkort i Norden. Först ut är Norge och Sverige.

Eftersom Santander vill ha bankkort med främst biologiskt förnybara resurser istället för plast har man valt Evrys biobaserade VISA-kort.

– Vi valde det här kortet för att leverantören har tänkt på hållbarhet genom hela processen. Återvinning är också en del av det, säger Eskil.

Vad är korten gjorda av?

Det mesta av den petroleumbaserade plasten i bankkort har ersatts med något som kallas polymjölksyra, som kommer från förnybara ressurser som majsstärkelse. Korten är gjorda av cirka 84% växtmaterial.

Det är bättre för miljön av följande skäl:

  • Genom att använda förnybara källor som majs kan den återvinnas tillbaka till det ursprungliga hartset om och om igen utan kvalitetsförlust
  • Det är icke-petroleumbaserat och är därför inte giftigt vid förbränning
  • Mindre energi används för att producera korten vilket resulterar i ett lägre koldioxidavtryck och utsläpp av växthusgaser än när man använder petroleumbaserad plast