Gäldenär

Gäldenär är ett ord som används i sambad med lån eller skulder. En gäldenär är en privatperson eller juridisk person som har en skuld till någon annan. Ordet gäldenär är vanligt i skrift, i till exempel låneavtal, men används sällan i talspråk. Ibland används orden låntagare eller kredittagare istället för gäldenär. 

När du tar lån från din bank eller från en privatperson är du en gäldenär. Den som lånar ut pengarna är borgenär. Borgenär är inte samma sak som borgensman. Du kan se vem som är gäldenär och borgenär i ditt skuldebrev. I skuldebrevet ser du även hur stor skulden är, när skulden ska betalas tillbaka och om ränta ska betalas. Om lånet har en borgenär ska denna persons namn också stå med i skuldebrevet.

Enligt lag måste en gäldenär betala sin skuld och eventuell ränta till borgenären. Om en gäldenär inte betalar tillbaka sin skuld till banken skickar banken ut en påminnelse. Om gäldenären fortfarande inte betalar sin skuld efter detta, skickas skulden till ett inkassoföretag. Inkassoföretaget skickar då ut en ny räkning med skuldens summa samt påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. Om även denna räkning inte betalas meddelas Kronofogden om utebliven betalning. När detta händer kan gäldenären få en betalningsanmärkning. Att få en betalningsanmärkning kan göra det svårare för personer att ta lån, teckna abonnemang, till exempel för mobil eller bredband, eller teckna hyresavtal i framtiden. Du bör alltid göra det du kan för att undvika att få en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar finns kvar i tre år för privatpersoner.

Om skulden handlar om en tjänst eller vara kallas det istället för naturagäldenär. En naturagäldenär är skuldfri först efter att överenskommen tjänst har utförts eller varan har levererats till borgenären. Även föra skulder i natura bör man använda sig av ett skuldebrev för att alla parter ska vara överens om vad skulden innebär och vilka villkor som gäller.