Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan. Vanligtvis är det en privatperson som tagit ett lån av en bank. Banken är då borgenär.