Vad är ett gåvobrev?

Ska du ge bort något som är värt mycket pengar? Då kan det vara klokt att upprätta ett gåvobrev för att bevisa att gåvan skett och reglera vad som gäller.

Ett gåvobrev är ett dokument som de två parterna, gåvogivaren och gåvotagaren, skriver under. För att gåvobrevet ska vara giltigt måste man följa de regelverk som finns, samt i vissa fall registrera gåvan hos myndigheter.  Är gåvan en fastighet eller en bostadsrätt måste ett gåvobrev upprättas enligt lag.

Hur skriver jag ett gåvobrev?

Du måste inte ta hjälp av en jurist eller advokat för att skriva ett gåvobrev, men det är viktigt att brevet är underskrivet av bägge parter samt att gåvan eller egendomen är noggrant beskriven. Vid osäkerhet eller om gåvan är värd mycket pengar, t.ex. en fastighet, är rekommendationen att alltid låta en jurist upprätta brevet så att man är säker på att allt blir korrekt.

Om du upprättar ett gåvobrev själv tänk på att inkludera följande:

  • Vem som ger bort gåvan. Namn och personnummer.
  • Vem som tar emot gåvan. Namn och personnummer.
  • Noggrann beskrivning av gåvan/egendomen, t.ex. adress, BRF, fastighetsbeteckning.
  • Överlåtelseförklaring. En förklaring där det framgår att du vill överlåta saken till någon annan.
  • Eventuella villkor för överlåtelsen.
  • Ort och datum.
  • Underskrift för bägge parter.
  • Skicka in gåvobrevet till myndighet om det sker mellan två makar.
  • Om gåvobrevet gäller en fastighet ska det bevittnas av tredje part.

Varför skriva gåvobrev?

Det kan tyckas onödigt med gåvobrev om ni ändå är överens, men för att undvika framtida konflikter och arvstvister är det ändå bra att upprätta ett. Ibland är det bra av andra skäl. Om du fått en gåva av någon och den personen avlider kan det bli svårt att bevisa i efterhand att saken som getts bort verkligen tillhör dig.

Vid gåvor till barn är det inte ovanligt att de regleras så att gåvan, ofta pengar, inte blir tillgängliga förrän gåvotagaren blir myndig.

En annan vanlig anledning till att skriva gåvobrev är att du som ger bort något endast vill göra det under särskilda villkor. Du kan reglera på olika sätt hur gåvotagaren får använda gåvan i framtiden, såsom att skriva in att han eller hon inte får sälja gåvan vidare under ett visst antal år.

Det kan även vara idé att skriva ett gåvobrev om du vill att gåvan ska vara en enskild egendom, och stanna kvar i släkten i framtiden. Detta kan du skriva i villkoren för överlåtelsen i gåvobrevet. Då kan du med säkerhet veta att gåvan finns kvar inom släkten om det exempelvis skulle ske en bodelning eller arvstvist.

Vanligen skrivs ett gåvobrev för egendom av större värde såsom fastigheter, konst och bilar. Många av ens egendomar kan dock ha ett stort affektionsvärde, som kan vara lika värdefullt det. Det kan därför vara värt att ta det i beaktning, för att kunna välja hur dina egendomar ska fördelas och förvaltas.

Gåva som förskott på arv

En gåva som ges till en bröstarvinge, det vill säga en släkting i rakt nedstigande led som barn och barnbarn, ses i första hand som ett förskott på arvet. Det är möjligt att ge en gåva endast till ett av sina barn, men bröstarvingar kan man aldrig helt avskära från arv. Även om du testamenterat alla dina egendomar till en arvinge så har bröstarvingar rätt att få ut sin laglott.

Fastigheter måste registreras

Är gåvan en fastighet så måste gåvobrevet skickas till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan om att ändra lagfarten. Om gåvobrevet gäller en bostadsrätt så blir gåvan giltig först då gåvomottagaren beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det ska tydligt framgå i gåvobrevet vilket lägenhetsnummer och förening som avses.

Ta hjälp av jurist

Denna artikel ger inte uttömmande svar på alla frågor som kan uppstå gällande gåvobrev. Vid minsta osäkerhet är det viktigt att du pratar med en rådgivare eller jurist som kan ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.